PETER KLINTBERG MASKIN AB
Verktyg för hyvlerier/träindustri - Profilslipning av verktyg för hyvlerier/träindustri - Försäljning av bränslepellets & värmeloggs - Tipp o kranbil för transporter - Leverans av jord, sand ovh grus

Tipp- o kranbil

Bild03
Vi har egen tipp o kranbil för transporter. Vid behov av arbeten med tipp- o kranbil i Östergötland kontakta oss. Vår bil är utrustad med grips för ris- och vedhantering.

Den är också utrustad med gripskopa för spridning av sand, grus och jord. Vi levererar även sand, grus och jord i Linköpingsområdet.

Tipp- o kranbil