PETER KLINTBERG MASKIN AB
Verktyg för hyvlerier/träindustri - Profilslipning av verktyg för hyvlerier/träindustri - Försäljning av bränslepellets & värmeloggs - Tipp o kranbil för transporter - Leverans av jord, sand ovh grus

Profilslipning

Profil
Vi har egen profilslipmaskin, i vilken vi kan slipa fram verktyg för hyvling av lister, paneler och övriga profiler både av det som ingår i standardsortiment samt icke standarsortiment. Om Du som byggare eller husägare skall renovera kulturhus, eller hus där Du skall ha fram specialsortiment av lister, paneler eller annat trä som ej ingår i standardsortiment på byggvaruhus så tveka inte att ta kontakt med oss vi profilslipar fram specialverktyg för hyvling. Vi har även kontakt med hyvlerier som sedan kan hyvla fram det träsortiment Du behöver.

Profilslipning